fbpx

BENDROSIOS PROGRAMOS

 • Herojaus daiktai sutartis
 •  ,,Herojus Jūsų klasėje” priešmokyklinio ugdymo programa skirta 5-7 metų vaikams, ugdantiems mokytojams ugdyti bendrąsias ir akademines vaikų kompetencijas, diferincijuojant veiklas ir užduotis pagal indivindualų vaikų gebėjimų lygį.
 • https://herojus.lt/lt/herojus-jusu-klaseje
 • Ikimokyklinio ugdymo programa „Nykštukėliai“
 • Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, bendradarbiaujant su šeima kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.
 • programa Nykstukeliai 2017
 • Priešmokyklinio udymo bendroji programa 
 • Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 • priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa
 • Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“
 • Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.Tarptautinė programa „Zipio draugai“.
 • Daugiau informacijos rasite čia

 

 

Mes Facebooke