Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programa „Nyštukėliai“.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, bendradarbiaujant su šeima kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.

programa Nykstukeliai 2017

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

priesmokyklinio-ugdymo-bendroji-programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa.
Programos tikslas – ugdyti vaiko amžių ir jo psichofizinio išsivystimo lygį atitinkančius gyvybės apsaugos ir sveikatos išsaugojimo įgūdžius.

Mes Facebooke