KŪRYBINĖS VEIKLOS STUDIJOS VAIKAMS

Pasiruošimo mokyklai studija.

Užsiėmimai vyksta darželyje „Nykštukėliai“
(Lūkesčių g. 29, Lazdynėliuose)
(laikas tvirtinamas individualiai su mokytoja
tel. 8 60700408)
Pasiruošimo mokyklai programa skirta būsimiems pirmokams ir tiems, kuriems sunkiau sekasi ir reikia papildomos pagalbos.

Šokių studija.

Šokių studijoje vaikai ne tik susipažins su lietuvių liaudies šokio tradicijomis ir vertybėmis, bet ir:
mokysis savo emocijas ir jausmus išreikšti judesio pagalba;
lavins judesių koordinaciją;
puoselės gražios kūno laikysenos įgūdžius;
lavins kūrybiškumą ir improvizuos;
pažins pagrindinius šokio žingsnelius, juos išmoks jungti į choreografines kompozicijas ir šokius;
dalyvaus renginiuose ir projektuose.
Šiais laikais tradicinis šokis persipynęs įvairiomis formomis, spalviniais ritmais, tad kiekvienam pradėjusiam šokti jis atneša džiaugsmo, kūrybinio išsilaisvinimo ir neabejotinos naudos sveikatai!

Mes Facebooke