Vaikų priėmimo tvarka

1. Pasirašykite sutartį ir sutarties priedus. Pasirašant sutartį, reikia vaiko gimimo liudijimo kopijos.
2. Perveskite stojamąjį mokestį (sąskaitos numeris nurodytas sutartyje).
3. Likus penkioms dienoms iki lankymo pradžios, perveskite mokestį už pirmą lankymo mėnesį. Jei norite darželį pradėti lankyti skubiai, mokestis turi būti pervestas iki pirmos lankymo dienos.
4. Susitikite su pedagoge, kuri bus atsakinga už jūsų vaiką.
5. Pirmą lankymo dieną atsineškite pažymą, patvirtinančią, kad vaikas gali lankyti ugdymo įstaigą.

Mes Facebooke